Grupo de Crianza

Posted · Add Comment

Mércores ás 17:00 hs.

Este é un Proxecto artellado por un grupo de nais e pais que enmarcan a sua forma de educar as suas fillas basexandose nunha pedagoxía non directiva.

 

 Coordina a comunicacion do Grupo:

 

Andrea

 

Devolución:

O grupo de crianza fai a sua devolucion polo uso do espazo na casa colorida, inseridos no circuito economico do pataco (moeda social)

 

 

Metodoloxía:

O Grupo Crianza e un grupo asambleado independente da casa colorida, mais é afin as eticas nas que se desenvolven os proxectos coloridos (cultura libre, libre acceso e circulacion de saberes e experiencias, educacion non directiva, soberania alimentaria).

 

Na tempada invernal  a Casa Colorida ofrece o seu espazo todolos mercores as 17:00 hs para que o grupo de crianza veña a compartir. No verán aproveitase o tempo bó para facer xuntanzas en espazos abertos, na natureza organizados polo Grupo Crianza.

 

A metodoloxia asamblearia e pedagoxica do Grupo de Crianza dialoga fluidamente coa metodoloxia vivencial formativa que se desenvolve na propia vida en colectivo e nos diferentes frentes de accion comun da Casa Colorida, no que chamamos Universidade libre.

 

 

Inscripcions:

 

Como o Grupo de Crianza constituese nunha asamblea, quen queira fecer parte debera contactar co grupo neste correo